Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen van deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Social Media Recruiting spant zich in om ervoor zorg te dragen dat de informatie op deze site, of informatie waarnaar wordt verwezen, permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven. Echter, Social Media Recruiting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot/en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op/of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

Virussen en veiligheid
Social Media Recruiting wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Social Media Recruiting is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een, aan deze site verbonden, internetsite.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Social Media Recruiting  worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Social Media Recruiting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Social Media Recruiting  behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Social Media Recruiting  behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en privacy statement. Het is daarom aan te raden deze regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.