Privacy Statement

 • Social Media Recruiting, gevestigd aan Duinslag 30, 2554 BS te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Social Media Recruiting verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Aanvullende informatie over opleiding, motivatie of ervaring
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@socialmediarecruiting, dan verwijderen wij deze informatie.

Social Media Recruiting verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Benaderen van kandidaten om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief aan opdrachtgever
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Social Media Recruiting bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  • Persoonsgegevens van opdrachtgevers:Bewaartermijn zolang er een actieve samenwerking is en maximaal 1 jaar nadat de samenwerking beëindigd is. Hierna zullen we de persoonsgegevens van opdrachtgevers uit onze systemen en social media kanalen verwijderen. 
  • Persoonsgegevens van kandidaten: Bewaartermijn zolang de campagne loopt, hierna zullen wij binnen 2 maanden de persoonsgegevens verwijderen van onze systemen en uit de social media kanalen.
  • Delen van persoonsgegevens met derden: Social Media Recruiting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Social Media Recruiting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Social Media Recruiting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@socialmediarecruiting.nl. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Social Media Recruiting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@socialmediarecruiting.nl.